Złomowanie pojazdów


Dokumenty potrzebne do złomowania:

 • dowód tożsamości właściciela pojazdu lub osoby upoważnionej pisemnie działającej w imieniu właściciela
 • dowód rejestracyjny lub w przypadku jego braku, potwierdzona kserokopia dowodu, bądź zaświadczenie z wydziału komunikacji, w którym zarejestrowany jest dany pojazd, potwierdzające dane pojazdu
 • karta pojazdu (jeśli była wydana) - w przypadku zgubienia kasacja jest możliwa
 • tablice rejestracyjne

 

W przypadku:

 • zgubienia tablic kasacja jest możliwa
 • zgonu właściciela pojazdu wymagane jest sądowne postanowienie o nabyciu spadku
 • nieobecności właściciela pojazdu potrzebne jest pisemne upoważnienie od właściciela, na osobę przekazującą pojazd w Jego imieniu
 • nieobecności któregokolwiek ze współwłaścicieli pojazdu, potrzebne jest pisemne upoważnienie nieobecnego właściciela na osobę przekazującą pojazd w Jego imieniu
 • gdy nie został dokonany obowiązek przerejestrowania pojazdu po zakupie - umowa kupna-sprzedaży ( Uwaga ! W przypadku więcej niż jednej umowy, ważne jest by była zachowana ciągłość umów)
 • gdy w dowodzie rejestracyjnym jest wpis o zastawie bankowym, należy uzyskać wykreślenie wpisu przez wydział komunikacji lub przedłożyć zaświadczenie o spłacie zadłużenia
 • gdy dowód rejestracyjny został zatrzymany przez policję, osoba złomująca auto musi przedłożyć pokwitowanie zatrzymania dowodu rejestracyjnego. Na podstawie pokwitowania można również auto wyrejestrować.

 

Dokumenty otrzymane po złomowaniu pojazdu:

 1. zaświadczenie o przyjęciu pojazdu do stacji demontażu pojazdów,
 2. unieważniony dowód rejestracyjny,
 3. unieważnione tablice rejestracyjne,
 4. unieważniona karta pojazdu, jeśli taka była wydana.

 

KLIENCIE - Pamiętaj do złomowania potrzebne jest aktualne ubezpieczenie OC pojazdu, przy wyrejestrowaniu przysługuje Tobie prawo zwrotu pozostałości nadpłaconej składki.

 

Aby wyrejestrować samochód, należy się zgłosić w ciągu 30 dni do właściwego wydziału komunikacji (ostatnia rejestracja pojazdu ) z zaświadczeniem o przyjęciu pojazdu do kasacji oraz tablicami rejestracyjnymi.